O ekološkoj mreži NATURA 2000
Ekološka mreža NATURA 2000 u Hrvatskoj
Odgovori na najcešca pitanja
Fondovi i projekti
Ocjena prihvatljivosti
Kutak za dionike
Kutak za znanstvenike
Objašnjenje pojmova
Dokumenti
Linkovi

Podrucja ekološke mreže NATURA 2000 u EU

U središtu dviju Direktiva jest stvaranje ekološke mreže podrucja ocuvanja diljem Europe – mreže NATURA 2000 – osmišljene radi ocuvanja preko 1000 vrsta ugorženih i enedmicnih svojti i oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova navedenih u dodacima dviju EU direktiva. Direktiva o pticama i Direktiva o staništima temelj su Europske legislative u zaštiti prirode. Europska ekološka mreža NATURA 2000 zasad ukljucuje oko 25 000 podrucja, što je cini najvecom ekološkom mrežom na svijetu.

Direktiva o pticama

Direktiva o pticama usvojena je 1979. godine, a njezin je cilj zaštititi sve divlje ptice i njihova najvažnija staništa diljem EU. Ona obustavlja pojedine djelatnosti, poput držanja ili prodaje divljih ptica, te uvodi zakonske mehanizme za regulaciju drugih aktivnosti, poput lova, da bi se osigurala njihova održivost. Ta Direktiva takoder zahtjeva od svih zemalja clanica EU da najvažnija podrucja za više od 190 ugroženih vrsta i sve migratorne ptice utvrde kao podrucja ekološke mreže NATURA 2000, posebno vodeci racuna o mocvarnim podrucjima od medunarodne važnosti.

Direktiva o staništima

Godine 1992. EU je usvojila Direktivu o staništima. Ona uvodi slicne mjere zaštite europske flore i faune kao i Direktiva o pticama, no obuhvaca dodatnih 1000 vrsta osim ptica (biljaka, s sisavaca, beskralješnjaka itd.) te više od 230 stanišnih tipova tipicnih za Europu, ali sve ugroženijih.